Om et kongelig palass, elvevandring og flytende øyer

Dette er innlegg 4 av totalt 9 i føljetongen Sør-Korea 2015

Høydepunkter fra Seoul

IMG_3347

Seoul, Sør-Korea 8. juni 2015

– Steinartrotter, vis vei! Grybetrotter la som vanlig all sin tiltro til Steinartrotter når det gjaldt å finne fram i en ny by. Steinartrotter har enda bedre stedsans enn Grybetrotter har dårlig, og etter å ha memorert bykartet kan han fint benyttes som GPS på ferier i ukjente byer. Heller ikke denne gang sviktet GPS-en, og Grybetrotter og Jobetrotter strenet etter Steinartrotter på vår vei gjennom Seoul.

Continue reading